Łukasz Kuszner - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • On the complexity of distributed graph coloring with local minimality constraints

  - NETWORKS - Year 2009

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Omówiono algorytmy rozproszone, dające w wyniku pokolorowanie spełniające warunki dla pokolorowań sekwencyjnych typu S oraz Largest-First (LF). Udowodniono również, że każda rozproszona implementacja algorytmu S wymaga co najmniej Omega(log n / log log n) rund, a algorytmu LF co najmniej Omega (n^{1/2}) rund, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

  Full text to download in external service

 • Self-stabilizing algorithms for graph coloring with improved performance guarantees

  - Year 2006

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • Distributed Evacuation in Graphs with Multiple Exits

  We consider the problem of efficient evacuation using multiple exits. We formulate this problem as a discrete problem on graphs where mobile agents located in distinct nodes of a given graph must quickly reach one of multiple possible exit nodes, while avoiding congestion and bottlenecks. Each node of the graph has the capacity of holding at most one agent at each time step. Thus, the agents must choose their movements strategy...

  Full text to download in external service

seen 616 times