Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych - Project - MOST Wiedzy

Search

Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych

Wykonanie badań nad termiczną metodą dezintegracji osadu czynnego, powstającego po procesie biologicznego oczyszczania ścieków, mające na celu stworzenie technologii umożliwiającej poprawę właściwości reologicznych osadu nadmiernego, a także wzrost produkcji biogazu w zamkniętych komorach fermentacji metanowej.

Details

Project's funding:
WFOŚ
Agreement:
z dnia 2018-01-19
Realisation period:
2018-01-19 - 2020-01-31
Project manager:
dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek
Realised in:
Department of Sanitary Engineering
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times