Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową - Project - MOST Wiedzy

Search

Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową

Dążenie do głębszego poznania stanu poszczególnych elementów środowiska oraz procesów w nim zachodzących sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają narzędzia analityczne niezbędne do uzyskania miarodajnych informacji analitycznych. Biorąc pod uwagę zróżnicowany skład matrycy próbek środowiskowych, laboratoria analityczne muszą dysponować możliwie szerokim spektrum materiałów odniesienia. Produkcja odpowiedniego materiału odniesienia jest zadaniem praco- i czasochłonnym. Dodatkowym wyzwaniem jest proces certyfikacji wytworzonego materiału. Konsorcjum złożone z 7 jednostek naukowo-badawczych o uznanej renomie naukowej oraz przedsiębiorstwa o znaczącym doświadczeniu w zakresie zarządzania jakością laboratoriów jest w stanie zapewnić możliwość wyprodukowania i przeprowadzenia certyfikacji nowych materiałów odniesienia.

Details

Project's funding:
INNOTECH
Agreement:
INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12 INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12 z dnia 2012-05-30
Realisation period:
2012-06-01 - 2015-05-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (Poland)
  • Politechnika Wrocławska (Poland)
  • Politechnika Warszawska (Poland)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Poland)
  • Uniwersytet Warszawski (Poland)
  • Politechnika Śląska (Poland)
  • LGC Standards (Poland)
Project's value:
8 900 000.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2018

seen 63 times