Next generation drug delivery systems based on synthetic and recombinant nanobiomaterials - Project - MOST Wiedzy

Search

Next generation drug delivery systems based on synthetic and recombinant nanobiomaterials

Celem projektu jest otrzymanie nanobiomateriałów nowej generacji służących do immobilizacji leków oraz zastosowanie tych nanobiomateriałów w innowacyjnych systemach podawania substancji czynnych o aktywności pro-regeneracyjnej. Pro-regeneracyjne efekty opracowywanych nanobiomateriałów będą testowane na modelach zwierzęcych i komórkowych, a mechanizm ich działania zostanie zbadany na poziomie molekularnym w oparciu o metody transkryptomiczne. Znaczenie dla PG Rezultatem projektu będą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych i uzyskanie własności intelektualnej w postaci patentów, w których autorzy i twórcy z PG będą mieli istotny udział. Ponadto udział w konsorcjum będzie sprzyjał zacieśnieniu współpracy z wiodącymi zespołami naukowymi z Trójmiasta i innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi. W dalszej perspektywie oczekiwanym efektem projektu będą wdrożenia z udziałem PG.

Details

Project's acronym:
BIONANOVA
Project's funding:
TECHMATSTRATEG
Agreement:
TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 z dnia 2019-09-09
Realisation period:
2019-09-01 - 2022-08-31
Project manager:
dr hab. inż. Paweł Sachadyn
Supervisor unit:
Faculty of Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times