Systemy nowej generacji dostarczania leków immobilizowanych w syntetyzowanych chemicznie i skonstruowanych metodami inżynierii genetycznej nanobiomateriałach - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy nowej generacji dostarczania leków immobilizowanych w syntetyzowanych chemicznie i skonstruowanych metodami inżynierii genetycznej nanobiomateriałach

Celem projektu jest otrzymanie nanobiomateriałów nowej generacji służących do immobilizacji leków oraz zastosowanie tych nanobiomateriałów w innowacyjnych systemach podawania substancji czynnych o aktywności pro-regeneracyjnej. Pro-regeneracyjne efekty opracowywanych nanobiomateriałów będą testowane na modelach zwierzęcych i komórkowych, a mechanizm ich działania zostanie zbadany na poziomie molekularnym w oparciu o metody transkryptomiczne. Znaczenie dla PG Rezultatem projektu będą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych i uzyskanie własności intelektualnej w postaci patentów, w których autorzy i twórcy z PG będą mieli istotny udział. Ponadto udział w konsorcjum będzie sprzyjał zacieśnieniu współpracy z wiodącymi zespołami naukowymi z Trójmiasta i innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi. W dalszej perspektywie oczekiwanym efektem projektu będą wdrożenia z udziałem PG.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BIONANOVA
Program finansujący:
TECHMATSTRATEG
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 z dnia 2019-09-09
Okres realizacji:
2019-09-01 - 2022-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Innovabion sp. z o.o. (Polska)
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Wartość projektu:
25 133 525.55 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 226 razy