Przemysław Falkowski-Gilski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 65

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2022
 • Analysis of Video Transmission Capabilities in a Simulated OFDM-Based Supplementary BPL-PLC System
  Publication

  - ENERGIES - Year 2022

  The design and maintenance of a reliable communication system, especially in harsh working conditions for the oil and mining industry, brings many challenges. With the use of a video transmission system, one can monitor the crew and their working environment. Broadband over power line–power line communication (BPL-PLC) seems an ideal medium for such a service, since it enables the use of the existing wired infrastructure for supplementary...

  Full text to download in external service

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - jakość życia a jakość powietrza w miastach
  Publication

  Obecne w powietrzu zanieczyszczenia biorą udział w procesach zmian klimatycznych, a także bezpośrednio wpływają na ludzkie zdrowie, przejawiając toksyczność w wyższych stężeniach oraz zwiększając ryzyko występowania szerokiej gamy chorób. Jest to szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców dużych miast oraz tych znajdujących się w grupach ryzyka. Dlatego też bardzo ważna pozostaje kwestia monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza...

  Full text to download in external service

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - początki techniki wirtualnej rzeczywistości
  Publication

  Istnieje wiele definicji wirtualnej rzeczywistości (VR – Virtual Reality), które mniej lub bardziej pokrywają się ze sobą w różnych obszarach naukowych. Obecnie, gdy używamy określenia „VR”, odnosi się ono konkretnie do obrazów generowanych komputerowo, które zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby dostarczyć jak najbardziej immersyjnych wrażeń. Sporo opracowań mówi również, że VR musi być interaktywna. To odróżniałoby ją od...

  Full text to download in external service

 • Quality Analysis of Audio-Video Transmission in an OFDM-Based Communication System
  Publication

  - Year 2022

  Application of a reliable audio-video communication system, brings many advantages. With the spoken word we can exchange ideas, provide descriptive information, as well as aid to another person. With the availability of visual information one can monitor the surrounding, working environment, etc. As the amount of available bandwidth continues to shrink, researchers focus on novel types of transmission. Currently, orthogonal frequency...

  Full text to download in external service

Year 2021
 • Difference in Perceived Speech Signal Quality Assessment Among Monolingual and Bilingual Teenage Students
  Publication

  - Year 2021

  The user perceived quality is a mixture of factors, including the background of an individual. The process of auditory perception is discussed in a wide variety of fields, ranging from engineering to medicine. Many studies examine the difference between musicians and non-musicians. Since musical training develops musical hearing and other various auditory capabilities, similar enhancements should be observable in case of bilingual...

  Full text to download in external service

 • Digital Transformation of Terrestrial Radio: An Analysis of Simulcasted Broadcasts in FM and DAB+ for a Smart and Successful Switchover
  Publication

  The process of digitizing radio is far from over. It is an important interdisciplinary aspect, involving Big Data and AI (Artificial Intelligence) when it comes to classifying and handling content, and an organizational challenge in the Industry 4.0 concept. There exist several methods for delivering audio signals, including terrestrial broadcasting and internet streaming. Among them, the DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus)...

  Full text available to download

 • DOP and Pseudorange Error Estimation in Mobile GNSS Systems for Android OS Applications
  Publication

  In the near past, GNSS (Global Navigation Satellite Systems) were only offered for a narrow group of recipients. Nowadays, thanks to mobile devices, they are available to anyone and everywhere. Personal navigation, searching for POI (Point of Interest), etc., had become a basic essential activity. Thanks to the widespread and availability of smartphones each user can obtain information considering his or her location even in an...

  Full text to download in external service

 • DOP and Pseudorange Error Estimation in Urban Environments for Mobile Android GNSS Applications
  Publication

  Just a couple of years ago, GNSS (Global Navigation Satellite Systems) were available only for a narrow group of users. Currently, with the outbreak of mobile devices, they are accessible to anyone and everywhere. Urban navigation or searching for POIs (Points of Interest) had become an everyday activity. With the availability of consumer electronics and wireless technologies, each user can obtain information considering his or...

  Full text to download in external service

 • Energy Efficiency Study of Audio-video Content Consumption on Selected Android Mobile Terminals
  Publication

  Mobile devices are widely used by billions of users worldwide. Thanks to their main advantage, which is portability, they should be fully operational as long as possible, without the need to recharge or connect them to external power sources. This paper describes a study, carried out on four different mobile devices, with different hardware and software parameters, running the Android operating system. The research campaign involved...

  Full text to download in external service

 • Influence of Operation Conditions on Temperature Hazard of Lithium-Iron-Phosphate (LiFePO4) Cells
  Publication
  • W. Kurpiel
  • B. Polnik
  • Ł. Orzech
  • K. Lesiak
  • B. Miedziński
  • M. Habrych
  • G. Debita
  • M. Zamłyńska
  • P. Falkowski-Gilski

  - ENERGIES - Year 2021

  The article presents and discusses the results of research on hazard, especially temperature, for selected lithium-ion-phosphate cells operated in accordance with the manufacturer’s recommendations but used under onerous mining conditions. This applies to the performance of cells in battery sets without the application of any management system (BMS). On the basis of the obtained test results, first of all, the influence of the...

  Full text available to download

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - phishing w mediach elektronicznych
  Publication

  Phishing to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych danych, zainstalowania szkodliwego oprogramowania bądź też nakłonienia ofiary do wykonania określonych zadań. Jest to przestępstwo wykorzystujące zarówno metody socjotechniczne, jak i sztuczki technologiczne do osiągnięcia zaplanowanego celu. Działania hakerów żerują na nieostrożnych ofiarach, skłaniając je do...

  Full text to download in external service

 • Performance of Passive and Active Balancing Systems of Lithium Batteries in Onerous Mine Environment
  Publication
  • W. Kurpiel
  • P. Deja
  • B. Polnik
  • M. Skóra
  • B. Miedziński
  • M. Habrych
  • G. Debita
  • M. Zamłyńska
  • P. Falkowski-Gilski

  - ENERGIES - Year 2021

  To use lithium-iron-phosphate battery packs in the supply systems of any electric mining equipment and/or machines, the required conditions of work safety must be met. This applies in particular to coal mines endangered by fire and/or explosion. To meet the spark-safety conditions, the cells (together with the battery management system—BMS) must be isolated from the influence of the environment, and therefore placed in special...

  Full text available to download

 • Quality of Satellite Communication in Selected Mobile Android Smartphones

  Today, thanks to mobile devices, satellite communication is available to anyone and everywhere. Gaining information on one’s position using GNSS (Global Navigation Satellite Systems), particularly in unknown urban environments, had become an everyday activity. With the widespread of mobile devices, particularly smartphones, each person can obtain information considering his or her location anytime and everywhere. This paper is...

  Full text available to download

 • Różnica w subiektywnej ocenie jakości mowy pomiędzy nastolatkami dwujęzycznymi a jednojęzycznymi
  Publication

  - Year 2021

  Proces percepcji mowy omawiany jest w szerokim zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, od nauk humanistycznych, technicznych, aż po nauki medyczne. Wiele badań skupia się np. na ocenie różnicy w grupach bez i z wykształceniem muzycznym. Skoro stwierdzono, że zdolności muzyczne wpływają na percepcję poszczególnych atrybutów dźwięku, autorzy postanowili zbadać, czy zdolności językowe także mogą mieć wpływ na ocenę jakości sygnału...

  Full text to download in external service

 • Study on CPU and RAM Resource Consumption of Mobile Devices using Streaming Services
  Publication

  Streaming multimedia services have become very popular in recent years, due to the development of wireless networks. With the growing number of mobile devices worldwide, service providers offer dedicated applications that allow to deliver on-demand audio and video content anytime and everywhere. The aim of this study was to compare different streaming services and investigate their impact on the CPU and RAM resources, with respect...

  Full text to download in external service

 • Study on Speech Transmission under Varying QoS Parameters in a OFDM Communication System
  Publication

  - Year 2021

  Although there has been an outbreak of multiple multimedia platforms worldwide, speech communication is still the most essential and important type of service. With the spoken word we can exchange ideas, provide descriptive information, as well as aid to another person. As the amount of available bandwidth continues to shrink, researchers focus on novel types of transmission, based most often on multi-valued modulations, multiple...

  Full text to download in external service

 • Subiektywny pomiar jakości sygnałów mowy i muzyki w lokalnych multipleksach radiofonii DAB+ w Gdańsku i Wrocławiu
  Publication

  - Year 2021

  Radiofonia cyfrowa DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) dostępna jest dla słuchaczy w Polsce od 2013 r. Standard ten oferuje szerokie możliwości konfiguracji multipleksów lokalnych nie tylko pod względem liczby, lecz także jakości nadawanych programów radiowych. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie parametrów emitowanych sygnałów w celu sprostania oczekiwaniom odbiorców końcowych. W przeciwieństwie do radiofonii analogowej FM...

  Full text to download in external service

 • XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku
  Publication

  - Year 2021

  The subjective assessment of speech signals takes into account previous experiences and habits of an individual. Since the perception process deteriorates with age, differences should be noticeable among people from dissimilar age groups. In this work, we investigated the difference of speech quality assessment between high school students and university students. The study involved 60 participants, with 30 people in both the adolescents...

  Full text to download in external service

Year 2020
Year 2019
Year 2018
 • BADANIE JAKOŚCI TRANSMISJI W SYSTEMACH RADIOFONII CYFROWEJ DAB I DAB+

  W dobie mediów cyfrowych kluczowym elementem jest dostarczanie treści wysokiej jakości. Wśród systemów radiofonii cyfrowej do najpopularniejszych należą standardy DAB i DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Przy konfiguracji multipleksu ważne jest właściwe zarządzanie zasobami w ramach pojedynczego kanału radiowego. W artykule przedstawiono wyniki badań subiektywnych, dotyczących jakości transmisji w systemach DAB i DAB+, przeprowadzonych...

  Full text to download in external service

 • DAB+ Coverage Analysis: a New Look at Network Planning using GIS Tools
  Publication

  For many years, the matter of designing a transmitter network, optimized for best signal coverage, has been a subject of intense research. In the last decade, numerous researchers and institutions used GIS and spatial analysis tools for network planning, especially transmitter location. Currently, many existing systems operate in a strictly two-dimensional manner, not taking into account the three-dimensional nature of the analyzed...

 • Radio Simulcasting at a Glance: a New Look at Broadcasting and Streaming Services
  Publication

  - Year 2018

  Radio is by far one of the most popular and accessible medium. With its availability it attracts listeners all around the world. There are numerous ways of delivering content to consumers. The present situation is characterized by the convergence of acoustics, computer science and telecommunications. This paper reviews the current status of radio broadcasting and streaming services. It describes a subjective study concerning different...

  Full text to download in external service

 • RESOURCE ALLOCATION IN DAB+ BROADCASTING SYSTEM

  With over two billion receivers operating worldwide, radio transmission is by far the most accessible medium. It has been a part of our lives since the 1920’s and has become one of the most trusted and friendly mass media. Today, its popularity is still strong, despite the outcome of many electronic media. In order to transform the radio into a viable medium of the 21st century, it will have to migrate from analogue to digital...

 • Study Analysis of Transmission Efficiency in DAB+ Broadcasting System
  Publication

  - Year 2018

  DAB+ is a very innovative and universal multimedia broadcasting system. Thanks to its updated multimedia technologies and metadata options, digital radio keeps pace with changing consumer expectations and the impact of media convergence. Broadcasting analog and digital radio services does vary, concerning devices on both transmitting and receiving side, as well as content processing mechanisms. However, the biggest difference is...

  Full text available to download

 • Transmitting Alarm Information in DAB+ Broadcasting System
  Publication

  - Year 2018

  The main goal of digital broadcasting is to deliver high-quality content with the lowest possible bitrate. This paper is focused on transmitting alarm information, such as emergency warning and alerting, in the DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) broadcasting system. These additional services should be available at the lowest possible bitrate, in order to provide a clear and understandable voice message to people. Furthermore, additional...

Year 2017

seen 4385 times