Abandoned heritage – the first European airports - Publication - MOST Wiedzy

Search

Abandoned heritage – the first European airports

Abstract

Due to the development of air transport and urban expansion, the locations of pre-war airports were often changed. The question of the fate of the abandoned airports and their entire infrastructure arose. This article looks at the issue of derelict, pre-war airfields. Examples of airports which were successfully adapted as well as the ones which were abandoned and closed yet but equally important in historical context are shown. In this paper, alternative possibilities for using the former civil airports which allowed memory of important, historical events to be honoured are shown as well as benefits of their preservation are presented.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Czasopismo Techniczne no. 3, pages 105 - 117,
ISSN: 0011-4561
Language:
English
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Szuta A.: Abandoned heritage – the first European airports// Czasopismo Techniczne -Vol. 3, (2019), s.105-117
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.4467/2353737xct.19.035.10209
Bibliography: test
 1. Affelt W.J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W Nurcie Rozwoju Zrównoważonego, Ochrona Zabytków (4) 2008, 60-84.
 2. Affelt W.J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W Stronę Dziedzictwa Zrównoważonego, Ochrona Zabytków (1) 2009, 53-82.
 3. Affelt W.J., Karta-TECHNITAS, 2014.
 4. Affelt W.J., Metoda TECHNITAS Wartościowania Dziedzictwa Techniki, 1994.
 5. Alberts H.C., Bowen Jr J.T. and Cidell J.L., Missed Opportunities: The Restructuring of Berlin's Airport System and the City's Position in International Airline Networks, Regional Studies, Vol. 43.5, 739-758. open in new tab
 6. Bakun M., Lotniczy Gdańsk 1945-1974, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 7. Bakun M., Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910-1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 8. Bernd-Rüdiger A., Strunk P., 100 Jahre Innovation Aus Adlershof -Wiege Der Deutschen Motorluftfahrt Adlershofer Geschichten, Vol. 1, WISTA Management GmbH Bereich Kommunikation, Berlin 2009.
 9. Bijak A., Political Aspects of Tempelhof Field, Czasopismo Techniczne, Vol. 2/2018, 27-44. open in new tab
 10. Historic Airports, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005. open in new tab
 11. Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2009. open in new tab
 12. Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Cz. 2, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2010. open in new tab
 13. Mikulski M., Glass A., Polski Transport Lotniczy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa1980.
 14. Mordawski H., Polskie Lotnictwo Wojskowe 1918-1920, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
 15. Morisseau J.-C., Le Bourget's Terminal Building: Historical and Archeological Studies for Its Future Restoration, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.
 16. Pieńkowski T., Miejsce zabytków techniki komunikacji miejskiej w przestrzeni miasta, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2010.
 17. Pijet-Migoń E., Możliwości wykorzystania współczesnej i dawnej infrastruktury lotni- czej w turystyce miejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Vol. 63/2015, 193-208.
 18. Rignault B., Paris-Le Bourget: History of an Airport Site, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.
 19. Tempelhof Parkland The Concept, ed. S. Rosenkranz, Senate Department for Urban Development and Environment, Berlin 2012. open in new tab
 20. Siffre G.J.P., The Paris-Le Bourget Air and Space Museum: An Embarrassment of Riches, Museum International, Vol. 49(3), 32-39. open in new tab
 21. Sipiński D., Cybulak P., Placha K., Lotniska w Polsce, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016.
 22. Airport Architecture of the Thirties. Berlin-Tempelhof, Liverpool-Speke, Paris-Le Bourget, eds. P. Smith, B. Toulier, R. Bowdler et al., Editions du Patrimoine, Paris 2000.
 23. Smith P., Monuments of Aviation in France, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.
 24. Szmygin B., Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO -Charakterystyka, Metodologia, Zarządzanie, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa- Lublin 2016.
 25. Voigt W., The Birth of the Terminal: Some Typological Remarks on Early Airport Architecture in Europe, English Heritage, London 2005.
 26. Konwencja Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, Art. 1. [Online] http:// www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/ (access: 19.01.2019).
 27. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 rok, DzU z 1957 r. nr 46, poz. 212, Załącznik. 1957. U. open in new tab
 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 1998 Nr 91 open in new tab
 29. Poz. 576, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu199809 10576 (access: 19.01.2019). open in new tab
 30. If you want to quote this article, its proper bibliographic entry is as follow: Szuta A.F., Abandoned heritage -the first European airports, Technical Transactions, Vol. 3/2019, pp. 105-118. open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 78 times

Recommended for you

Meta Tags