Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications

Abstract

Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając na ewentualne zastosowania biometryczne, takie jak automatyczna lokalizacja twarzy. Wykonane eksperymenty ujawniły liczne wady omawianej metody. Opis praktycznych problemów związanych ze stosowaniem aktywnych modeli kształtu w systemach biometrycznych stanowi zasadniczą część artykułu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Malina W., Smiatacz M.: Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications// Techniki Komputerowe : Biuletyn Informacyjny.. -Vol. R 40., nr. nr 1 (2005), s.43-52
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags