Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications

Abstrakt

Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając na ewentualne zastosowania biometryczne, takie jak automatyczna lokalizacja twarzy. Wykonane eksperymenty ujawniły liczne wady omawianej metody. Opis praktycznych problemów związanych ze stosowaniem aktywnych modeli kształtu w systemach biometrycznych stanowi zasadniczą część artykułu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Malina W., Smiatacz M.: Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications// Techniki Komputerowe : Biuletyn Informacyjny.. -Vol. R 40., nr. nr 1 (2005), s.43-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi