Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki analiz zastosowania odnawialnych źródeł energii (głównie biomasy) na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii (oleju opałowego, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego). Materiał uzasadnia wyniki analizy ekonomicznej oraz analizy ekologicznej ww. nośników energii dla potrzeb ogrzewania oraz wentylacji obiektu referencyjnego zlokalizowanego w różnych strefach klimatycznych na terytorium Polski (strefa I – Gdańsk, strefa II – Piła, strefa III – Toruń, strefa IV – Białystok, strefa V – Suwałki).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XV International PHD Workshop OWD 2013 strony 163 - 166
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Ambroziak D., Redlarski G.: Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii// XV International PHD Workshop OWD 2013/ ed. G. Kłapyta : , 2013, s.163-166
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 75 times

Recommended for you

Meta Tags