Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analiz zastosowania odnawialnych źródeł energii (głównie biomasy) na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii (oleju opałowego, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego). Materiał uzasadnia wyniki analizy ekonomicznej oraz analizy ekologicznej ww. nośników energii dla potrzeb ogrzewania oraz wentylacji obiektu referencyjnego zlokalizowanego w różnych strefach klimatycznych na terytorium Polski (strefa I – Gdańsk, strefa II – Piła, strefa III – Toruń, strefa IV – Białystok, strefa V – Suwałki).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XV International PHD Workshop OWD 2013 strony 163 - 166
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ambroziak D., Redlarski G.: Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii// XV International PHD Workshop OWD 2013/ ed. G. Kłapyta : , 2013, s.163-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi