Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego

Abstract

W Polsce trwa dyskusja dotycząca nowego produktu na rynku finansowym, jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny . Mimo braku rozwiązań prawnych, istnieją instytucje oferujące tego typu produkt, jednak ze stosunkowo niewielkim sukcesem. W artykule podjęto tematykę dotyczącą głównie czynników wpływających na popyt na ten produkt. Celem artykułu jest analiza czynników, które mają istotne znaczenie dla rozwoju rynku produktu, jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny (OKH). Popyt na ten produkt jest wynikiem współdziałania wielu zmiennych, które można podzielić na trzy grupy. Jest to sytuacja na rynku nieruchomości, w tym poziom zadłużenia społeczeństwa z tytułu kredytów hipotecznych. Wymienić należy tu także wzrost udziału prywatnej własności nieruchomości, z czym związane jest coraz większe zainteresowanie finansowaniem kapitałem obcym ich zakupu. Wzrost płynności rynku nieruchomości także daje podstawy do wnioskowania o jego wpływie na rynek OKH. Drugim elementem jest sytuacja demograficzna w danym kraju, a przede wszystkim udział społeczeństwa w wieku emerytalnym oraz sytuacja finansowa tej części społeczeństwa, związana z poziomem otrzymywanych emerytur, wyrażona np. współczynnikiem zastąpienia. Rosnący udział seniorów w społeczeństwie oraz niedopasowanie płynności finansowej tej grupy obywateli, także wpływa na popyt na ten produkt. Trzecią cechą, najtrudniejszą do określenia, ze względu na brak możliwości skwantyfikowania, są uwarunkowania kulturowe i psychologiczne. Wszystkie te czynniki mogą, być zarówno katalizatorem, jak i barierą hamującą rozwój rynku dla tego produktu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach no. 173, edition 1, pages 280 - 296,
ISSN: 2083-8611
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Kubiszewska K.: Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -Vol. 173., iss. 1 (2013), s.280-296
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags