Analiza możliwości rozwoju Mieszkalnych Obiektów Pływających (MOP) w aspekcie czynników środowiskowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza możliwości rozwoju Mieszkalnych Obiektów Pływających (MOP) w aspekcie czynników środowiskowych

Abstract

W publikacji przestawiono wyniki badań dotyczących możliwości rozwoju Mieszkalnych Obiektów Pływających (MOP), popularnie nazywanych Domami Na Wodzie (DNW) z uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych. Badanie potencjalnych kierunków rozwoju MOP w aspekcie czynników środowiskowych przeprowadzone zostało z zastosowaniem metody Scenariuszy Stanów Otoczenia dla scenariusza optymistycznego, pesymistycznego i najbardziej prawdopodobnego. Opracowane scenariusze pozwoliły określić burzliwość otoczenia, jego niejednorodność i procesy wiodące w rozwoju MOP w Polsce.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 9 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (2022 Przegląd Budowlany)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przegląd Budowlany pages 50 - 55,
ISSN: 0033-2038
Language:
Polish
Publication year:
2022
Bibliographic description:
Miszewska E., Niedostatkiewicz M., Wiśniewski R.: Analiza możliwości rozwoju Mieszkalnych Obiektów Pływających (MOP) w aspekcie czynników środowiskowych// Przegląd Budowlany -,iss. 1-2 (2022), s.50-55
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 30 times

Recommended for you

Meta Tags