Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym

Abstract

Analiza numeryczna nośności platformy roboczej z gruntu niespoistego na podłożu z gruntu spoistego o niskiej wytrzymałości. Analiza parametryczna uwzględniająca wpływ miąższości platformy oraz kąta tarcia wewnętrznego materiału platformy i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu warstwy słabonośnej. Uwzględnienie różnych schematów zniszczenia podłoża metodą kinematyczną z zastosowaniem optymalizacji (Distinct Layout Optimisation). Wykorzystanie wyników badania dylatometrycznego (DMT) do wyznaczenia parametrów geotechnicznych materiału platformy i podłoża spoistego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 477 - 480,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Białek K., Bałachowski L.: Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2015), s.477-480
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 97 times

Recommended for you

Meta Tags