Analiza sygnałów ciągłych i dyskretnych przy użyciu pakietu symulacyjnego SIMULINK - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza sygnałów ciągłych i dyskretnych przy użyciu pakietu symulacyjnego SIMULINK

Abstract

Niniejszy artykuł przybliża możliwości środowiska symulacyjnego SIMULINK do obliczeń naukowo-technicznych i wizualizacji. Dzięki szerokim możliwościom programu użytkownik posiada dużą swobodę konfiguracji układu symulacyjnego. W kontekście symulacji układów energoelektronicznych na szczególną uwagę zasługuje biblioteka SimPowerSystems, której charakterystykę zamieszczono w artykule. Przedstawiono również przykłady badania układów elektrycznych o różnym charakterze (dyskretne i ciągłe), wyjaśniając szczegóły dotyczące technik symulacji układów o charakterze mieszanym. Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania w symulacji definicji dynamicznych obiektów w postaci S-funkcji, które są szczególnie przydatne w różniczkowym opisie obiektów lub kodowaniu dyskretnych algorytmów sterowania złożonymi strukturami. Niniejszy artykuł ma za zadanie podkreślenie zalet środowiska symulacyjnego, który łączy w sobie rozbudowane możliwości tworzenia modeli symulacyjnych oraz umożliwia pełną wizualizację wyników.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Frąckowiak J., Grabowski G., Nieznański J.: Analiza sygnałów ciągłych i dyskretnych przy użyciu pakietu symulacyjnego SIMULINK// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags