Analiza sygnałów ciągłych i dyskretnych przy użyciu pakietu symulacyjnego SIMULINK - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza sygnałów ciągłych i dyskretnych przy użyciu pakietu symulacyjnego SIMULINK

Abstrakt

Niniejszy artykuł przybliża możliwości środowiska symulacyjnego SIMULINK do obliczeń naukowo-technicznych i wizualizacji. Dzięki szerokim możliwościom programu użytkownik posiada dużą swobodę konfiguracji układu symulacyjnego. W kontekście symulacji układów energoelektronicznych na szczególną uwagę zasługuje biblioteka SimPowerSystems, której charakterystykę zamieszczono w artykule. Przedstawiono również przykłady badania układów elektrycznych o różnym charakterze (dyskretne i ciągłe), wyjaśniając szczegóły dotyczące technik symulacji układów o charakterze mieszanym. Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania w symulacji definicji dynamicznych obiektów w postaci S-funkcji, które są szczególnie przydatne w różniczkowym opisie obiektów lub kodowaniu dyskretnych algorytmów sterowania złożonymi strukturami. Niniejszy artykuł ma za zadanie podkreślenie zalet środowiska symulacyjnego, który łączy w sobie rozbudowane możliwości tworzenia modeli symulacyjnych oraz umożliwia pełną wizualizację wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Frąckowiak J., Grabowski G., Nieznański J.: Analiza sygnałów ciągłych i dyskretnych przy użyciu pakietu symulacyjnego SIMULINK// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi