Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych

Abstrakt

W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w technologii budowlanej. Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju tej technologii w oparciu o wykorzystanie materiałów zmiennofazowych oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych . Pokazano historyczne jak i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali swoistego przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie także w warunkach polskich. Dowodzą, iż wykorzystanie wspomnianej technologii możliwe jest nie tylko do magazynowania energii cieplnej ale i chłodu. Artykuł pokazuje, że istotnym elementem mogącym zapewnić rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska oraz zdrowia człowieka są systemy oparte na nowoczesnych układach posiadających zarówno magazyny energii, systemy na bazie źródeł energii odnawialnej jak i w możliwie małym stopniu zużywających energię pochodzącą z klasycznych układów „węglowych”, które to przeważają w warunkach polskich.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 46 - 48,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Gosz M.: Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych// Materiały Budowlane. -., nr. 1 (2016), s.46-48
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/33.2016.01.14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi