Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Abstract

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na zapotrzebowanie na energię pierwotną (charakterystykę energetyczną) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W poszczególnych wariantach obliczeń uwzględniono funkcję budynku, rodzaj źródła ciepła, sposób wentylacji budynku oraz elementy ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Zidentyfikowano wielkości dominujące w strukturze wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz decydujące o utrzymaniu tego wskaźnika na poziomie referencyjnym, zdefiniowanym w przepisach techniczno-budowlanych. Wskazano kierunki działań wspomagające realizację postawionego zadania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja pages 52 - 57,
ISSN: 0137-3676
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Zaborowska E.: Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego// Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -., nr. nr 2 (2011), s.52-57
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 83 times

Recommended for you

Meta Tags