Charakterystyka Energetyczna Budynków - Publication - MOST Wiedzy

Search

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Abstract

W notatce wydawniczej omawia się zawartość książki „Charakterystyka Energetyczna Budynków” (PWNT, 2010: ISBN 978-83-926806-1-1) poświęconej ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz tzw. oświetlenia wbudowanego. Podsumowanie oceny zawarte jest w świadectwie charakterystyki energetycznej obiektu.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Konsulting Polski pages 65 - 65,
ISSN: 2353-5091
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Kowalczuk Z.: Charakterystyka Energetyczna Budynków// Konsulting Polski. -., nr. 1/2 (2014), s.65-65
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags