Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach

Abstract

Książka poświęcona jest ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, która zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz tzw. oświetlenia wbudowanego. Podsumowanie oceny zawarte jest w świadectwie charakterystyki energetycznej obiektu. W rozdziale 5 przedstawiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej oraz własności spotykanych w praktyce źródeł światła. Omówiono możliwości sterowania oświetleniem oraz koszty użytkowania instalacji oświetleniowych z różnego typu źródłami światła. Przedstawiono procedurę oceny instalacji oświetleniowej, którą należy przeprowadzić dokonując charakterystyki energetycznej budynku.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 131 - 148
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Czapp S.: Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach// Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk Gdańsk: TKP, PWNT, 2010, s.131-148
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times

Recommended for you

Meta Tags