Charakterystyka Energetyczna Budynków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Abstrakt

W notatce wydawniczej omawia się zawartość książki „Charakterystyka Energetyczna Budynków” (PWNT, 2010: ISBN 978-83-926806-1-1) poświęconej ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz tzw. oświetlenia wbudowanego. Podsumowanie oceny zawarte jest w świadectwie charakterystyki energetycznej obiektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Konsulting Polski strony 65 - 65,
ISSN: 2353-5091
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z.: Charakterystyka Energetyczna Budynków// Konsulting Polski. -., nr. 1/2 (2014), s.65-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 312 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi