Analiza zmiennych objaśniających i rozbudowa modelu wyboru środka transportu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza zmiennych objaśniających i rozbudowa modelu wyboru środka transportu

Abstract

W artykule poddano analizie potrzebę uwzględnienia dodatkowych czynników wpływających na wybór środka transportu w prognozowaniu podróży. Przedstawiono dotychczasowe badania wpływu wybranych czynników na podział zadań przewozowych. W oparciu o wyniki krajowych Kompleksowych Badań Ruchu zostały wykonane analizy zależności udziału podróży transportem zbiorowym w obszarach zurbanizowanych od wybranych czynników zewnętrznych.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Birr K.: Analiza zmiennych objaśniających i rozbudowa modelu wyboru środka transportu// Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego - logika interwencji/ ed. Andrzej Krych Poznań: SITK Poznań, 2015, s.119-128
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times

Recommended for you

Meta Tags