Assessment of the impact of a phosphatic fertilizer plant on the adjecent environment using fuzzy logic - Publication - MOST Wiedzy

Search

Assessment of the impact of a phosphatic fertilizer plant on the adjecent environment using fuzzy logic

Abstract

Zbadano wpływ zakładów nawozów fosforowych na otaczające środowisko. W próbkach trawy i gleby oraz produktów i produktu ubocznego oznaczono wybrane pierwiastki ziem rzadkich, metale ciężkie i metaloidy. Zbadano rozkład stężeń pierwiastków oznaczonych w próbkach gleby i trawy wzdłuż południowego i wschodniego kierunku, porównując ją ze stężeniami oznaczonymi w glebie i trawie z terenu zakładów oraz w substratach i produktach. Wyniki porównano z dostępnymi danymi dotyczącymi dopuszczalnych poziomów stężeń pierwiastków w glebie. Do analizy danych zastosowano techniki oparte na zasadach logiki rozmytej (dwa warianty rozmytej analizy głównych składowych) a wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi dzięki zastosowaniu klasycznej analizy głównych składowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY no. 4, pages 29 - 55,
ISSN: 1895-1066
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Szczepaniak K., Sarbu C., Astel A., Raińska E., Biziuk M., Culicov O., Frontasyeva M., Bode P.: Assessment of the impact of a phosphatic fertilizer plant on the adjecent environment using fuzzy logic// CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 4., nr. nr 1 (2006), s.29-55
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags