Assessment of the impact of a phosphatic fertilizer plant on the adjecent environment using fuzzy logic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of the impact of a phosphatic fertilizer plant on the adjecent environment using fuzzy logic

Abstrakt

Zbadano wpływ zakładów nawozów fosforowych na otaczające środowisko. W próbkach trawy i gleby oraz produktów i produktu ubocznego oznaczono wybrane pierwiastki ziem rzadkich, metale ciężkie i metaloidy. Zbadano rozkład stężeń pierwiastków oznaczonych w próbkach gleby i trawy wzdłuż południowego i wschodniego kierunku, porównując ją ze stężeniami oznaczonymi w glebie i trawie z terenu zakładów oraz w substratach i produktach. Wyniki porównano z dostępnymi danymi dotyczącymi dopuszczalnych poziomów stężeń pierwiastków w glebie. Do analizy danych zastosowano techniki oparte na zasadach logiki rozmytej (dwa warianty rozmytej analizy głównych składowych) a wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi dzięki zastosowaniu klasycznej analizy głównych składowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY nr 4, strony 29 - 55,
ISSN: 1895-1066
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szczepaniak K., Sarbu C., Astel A., Raińska E., Biziuk M., Culicov O., Frontasyeva M., Bode P.: Assessment of the impact of a phosphatic fertilizer plant on the adjecent environment using fuzzy logic// CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 4., nr. nr 1 (2006), s.29-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi