Zastosowanie metod chemometrycznych w szacowaniu wpływu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" na różne komponenty środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metod chemometrycznych w szacowaniu wpływu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" na różne komponenty środowiska

Abstrakt

Podjęto próbę oszacowania wpływu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" S.A. na różne komponenty środowiska. Szerokie spektrum analitów (pierwiastków) oznaczono w próbkach fosforytów, nawozów, fosfogipsów, gleby oraz trawy, wykorzystując neutronową analizę aktywacyjną. Uzyskany zbiór danych poddano analizie z wykorzystaniem metod chemometrycznych - analizy głównych składowych z rotacją varimax. Otrzymane wyniki zdecydowanie wskazują na wysoki stopień zanieczyszczenia gleby i trawy wokół GZNF "Fosfory" S.A. metalami ciężkimi i in. pierwiastkami pochodzącymi z procesu produkcji nawozów sztucznych. Ponadto stwierdzono wpływ innej fabryki - "Siarkopol" S.A. na badane środowisko.

Cytuj jako

Autorzy (6)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] II Konferencja Chemometria Metody i Zastosowania. Zakopane, 16-19 października 2003 strony 339 - 341
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szczepaniak K., Astel A., Witkowska E., Biziuk M., Frontasyeva M., Culicov O.: Zastosowanie metod chemometrycznych w szacowaniu wpływu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" na różne komponenty środowiska// [Materiały] II Konferencja Chemometria Metody i Zastosowania. Zakopane, 16-19 października 2003/ Kraków: Inst. Ekspertyz Sądowych, 2003, s.339-341
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi