PCA application in assessment of fertilizer plant impact on different components of environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PCA application in assessment of fertilizer plant impact on different components of environment

Abstrakt

W pracy podjęto próbę oceny wpływu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" S.A. na najbliższe środowisko. W pracy przedstawiono wyniki świadczące o jakości różnych komponentów środowiska na terenie objętym wpływem zakładu. W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń 44 pierwiastków w 46 próbkach gleb i traw pobieranych na terenie fabryki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. 37 z 44 oznaczonych pierwiastków użyto do wykonania analiz z zastosowaniem techniki PCA (analiza głównych składowych). Technika PCA jest przydatnym narzędziem matematycznym, którego zadaniem jest przedstawienie związków statystycznie istotnych pomiędzy obiektami. Podjęto próbę zidentyfikowania głównych czynników utworzonych przez anality współwystępujące w próbkach oraz określenia ich istotności statystycznej. Wyniki wskazują, że gleba i trawa w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki jest znacząco zanieczyszczona metalami ciężkimi.

Cytuj jako

Autorzy (7)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Conference proceedings. IMA´03. 3rd International Conference Instrumental Methods of Analysis, Modern Trends and Applications. Thessaloniki, Greece, 23-27 September 2003. strony 295 - 298
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szczepaniak K., Astel A., Witkowska E., Biziuk M., Frontasyeva M., Culicov O., Bode P.: PCA application in assessment of fertilizer plant impact on different components of environment// Conference proceedings. IMA´03. 3rd International Conference Instrumental Methods of Analysis, Modern Trends and Applications. Thessaloniki, Greece, 23-27 September 2003./ Thessaloniki: Publ. ZITI, 2003, s.295-298
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi