Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część I - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część I

Abstract

Przedstawiono wyniki pomiarów średniego współczynnika przejmowania ciepła oraz spadków ciśnienia przy wrzeniu w przepływie R22, R134a oraz R407c w dwóch rurkach gładkich (miedzianej i stalowej) oraz w rurce niskożebrowanej i śrubowo-formowanej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna no. 10, pages 11 - 17,
ISSN: 1231-188X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Cieśliński J., Targański W.: Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część I// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. 10., nr. 1(83) (2003), s.11-17
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags