Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej

Abstract

W artykule zostały przedstawione czynniki, które mają wpływ na jakość produktu w branży piekarniczej. Tym produktem jest pieczywo, a w szczególności chleb, który stanowi od 80% do 90% jego ogólnej produkcji. Autor wyodrębnił czynniki wpływające na jakość produktu i usystematyzował je, a następnie opisał. Podzielone one zostały na 3 grupy funkcjonujące w procesie produkcyjnym, a następnie na podgrupy. Podstawowe grupy czynników, które mają wpływ na jakość produktu to: czynniki surowcowe, czynniki technologiczne i czynniki organizacyjno-techniczne. Podsumowaniem całości opracowania jest opisowy model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna no. 25, pages 165 - 172,
ISSN: 1426-9600
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Drozd R.: Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna -Vol. 25,iss. 3 (2020), s.165-172
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags