Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione czynniki, które mają wpływ na jakość produktu w branży piekarniczej. Tym produktem jest pieczywo, a w szczególności chleb, który stanowi od 80% do 90% jego ogólnej produkcji. Autor wyodrębnił czynniki wpływające na jakość produktu i usystematyzował je, a następnie opisał. Podzielone one zostały na 3 grupy funkcjonujące w procesie produkcyjnym, a następnie na podgrupy. Podstawowe grupy czynników, które mają wpływ na jakość produktu to: czynniki surowcowe, czynniki technologiczne i czynniki organizacyjno-techniczne. Podsumowaniem całości opracowania jest opisowy model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 25, strony 165 - 172,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Drozd R.: Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna -Vol. 25,iss. 3 (2020), s.165-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi