Ocena jakości dystrybucji systemu operacyjnego LINUX typu LIVECD metodą GQM. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości dystrybucji systemu operacyjnego LINUX typu LIVECD metodą GQM.

Abstrakt

Poprawa jakości systemów jest jednym z najważniejszych zadań producentów oprogramowa-nia. Wysoka jakość wpływa na większą satysfakcję klientów i popularność programów. Ist-nieje szereg metod oceny jakości oprogramowania, które można podzielić na dwie grupy zgodne z podejściem bottom-up reprezentowanym przez model CMM oraz top-down, którego głównym reprezentantem jest metoda GQM. Metoda GQM pozwala na jawne zidentyfikowa-nie celów oceny jakości oraz zawiera procedury wyboru metryk i ich kryteriów akceptacji. Z uwagi na jej skuteczność metoda GQM została wykorzystana do badania jakości dystrybucji systemu Linux cdlinux.pl. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy jakości tej dystrybucji. Założono, że najważniejszym atrybutem jakości dla dystrybucji cdlinux.pl jest użyteczność. Badania zostały przeprowadzone wśród użytkowników dystrybucji z wykorzy-staniem opracowanej ankiety pozwalającej na ocenę zdefiniowanych metryk jakości. Uzy-skane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie najważniejszych problemów, ich wyeliminowa-nie i poprawę jakości wytwarzanego produktu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 93 - 98,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek J., Wróbel M.: Ocena jakości dystrybucji systemu operacyjnego LINUX typu LIVECD metodą GQM.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., (2006), s.93-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi