A method of supporting client-provider cooperation in software acquisition processes and its evaluation criteria - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method of supporting client-provider cooperation in software acquisition processes and its evaluation criteria

Abstrakt

Artykuł przedstawia metodę Wspomagania Interakcji KLienta i Dostawcy Oprogramowania (WIKLIDO). Metoda ta została zpowodzeniem zastosowana w dwóch studiach przypadków w komercyjnych projektach pozyskiwania oprogramowania. Artykuł wyjaśnia w jaki sposób metoda wykorzystuje środki modelowania do usystematyzowania interakcji pomiędzy klientem i dostawcą oprogramowania. Przedstawia również w jaki sposób wykorzystano podejście GQM (ang. Goal Question Metrics) do systematycznego wywiedzenia metryk służących do eksperymentalnej oceny metody WIKLIDO. (Metoda wspomagania współpracy klienta i dostawcy w procesach pozyskiwania oprogramowania i kryteria jej eksperymentalnej oceny).

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 86, strony 188 - 192,
ISSN: 0033-2097
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Górski J., Wyrzykowski K.: A method of supporting client-provider cooperation in software acquisition processes and its evaluation criteria// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. R. 86, nr. Nr 9 (2010), s.188-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi