Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności

Abstrakt

Książka opisuje problematykę jakości w kontekście metod wytwarzania oprogramowania. Składa się z 22 rozdziałów podzielonych na 6 części: Znaczenie jakości oprogramowania, Podstawowe pojęcia i problemy jakości, Jakość w ujęciu klasycznym, Pomiary jakości, Dokumentacja i normy jakości procesu, Jakość w podejściu zwinnym. Zebrany materiał pokazuje ewolucję podejścia do jakości w klasycznych metodykach wytwarzania (od modelu kaskadowego do RUP) oraz podejście do jakości w nowoczesnych metodykach zwinnych (Extreme Programming, Scrum, Lean i inne). W kontekście metodyk klasycznych prezentuje politykę zapewniania jakości oprogramowania (SQA) oraz kompleksowe zarządzanie oprogramowaniem (TQM) oraz szereg standardów dotyczących metryk i pomiarów jakości (ISO/IEC 9126), dojrzałości procesu wytwarzania (CMM/CMMI), systemu zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 90003), standardów organizacji procesu wytwarzania oprogramowania (PRINCE2, PMBOK), a także standardu jakości Six Sigma w procesie produkcji oprogramowania. W odniesieniu do metod zwinnych opisano i poddano krytycznej analizie praktyki programowania zwinnego konieczne do zapewnienia jakości oprogramowania tworzonego tymi metodami. Książka może służyć jako podręcznik akademicki dla studentów informatyki oraz jako uzupełnienie wiedzy o jakości dla kierowników projektów informatycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kuchta J.: Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.586 s. ISBN 9788301212933
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 148 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi