Badania wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Investigation of R22 flow boiling in porous tubes. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Badania wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Investigation of R22 flow boiling in porous tubes.

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie R22 w poziomej rurce z aluminiową powłoką porowatą. Otrzymane dane odniesiono do wyników uzyskanych dla gładkiej stalowej rurki oraz rurki typu microfin. Rurka gładka i z powłoką porowatą była wykonana ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0.6 mm. Grubość powłoki porowatej wynosiła 0,2 mm. Eksperymenty prowadzono przy stopniu suchości na wlocie 0, na wylocie 0,7 i temperaturze parowania 0°C. Najwyższy współczynnik przejmowania ciepła zarejestrowano dla rurki typu microfin, a najniższy w rurce gładkiej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Cieśliński J., Dawidowicz B.: Badania wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Investigation of R22 flow boiling in porous tubes.// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags