Badania wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Investigation of R22 flow boiling in porous tubes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Investigation of R22 flow boiling in porous tubes.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie R22 w poziomej rurce z aluminiową powłoką porowatą. Otrzymane dane odniesiono do wyników uzyskanych dla gładkiej stalowej rurki oraz rurki typu microfin. Rurka gładka i z powłoką porowatą była wykonana ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0.6 mm. Grubość powłoki porowatej wynosiła 0,2 mm. Eksperymenty prowadzono przy stopniu suchości na wlocie 0, na wylocie 0,7 i temperaturze parowania 0°C. Najwyższy współczynnik przejmowania ciepła zarejestrowano dla rurki typu microfin, a najniższy w rurce gładkiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Dawidowicz B.: Badania wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Investigation of R22 flow boiling in porous tubes.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi