Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe - Publication - MOST Wiedzy

Search

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe

Abstract

Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż najpełniej uwarunkowania kulturowe analizowane są w zmodyfikowanej wersji koncepcji produkcji międzynarodowej oraz tzw. modelu uppsalskim. Pozostałe teorie BIZ albo w ogóle, albo jedynie pośrednio pozwalają na odwołanie się do czynników kulturowych w wyjaśnieniu zjawiska BIZ.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Pieniądze i Więź pages 44 - 55,
ISSN: 1506-7513
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Rozkwitalska M.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe// Pieniądze i Więź. -., nr. nr 3(48) (2010), s.44-55
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags