Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż najpełniej uwarunkowania kulturowe analizowane są w zmodyfikowanej wersji koncepcji produkcji międzynarodowej oraz tzw. modelu uppsalskim. Pozostałe teorie BIZ albo w ogóle, albo jedynie pośrednio pozwalają na odwołanie się do czynników kulturowych w wyjaśnieniu zjawiska BIZ.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 44 - 55,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe// Pieniądze i Więź. -., nr. nr 3(48) (2010), s.44-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi