Bounding approach to parameter estimation without prior knowledge on modeling error and application to quality modeling in drinking water distribution systems - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Bounding approach to parameter estimation without prior knowledge on modeling error and application to quality modeling in drinking water distribution systems

Abstract

W artykule rozważana jest estymacja parametrów modelu autoregresji z ruchoma średnią i sygnałem wejściowym (ARMAX) z wykorzystaniem przedziałowego modelu błędu. Zakłada się, że granice błędu struktury modelu są nieznane, bądź znane, ale bardzo konserwatywne. Dla zmniejszenia tego konserwatyzmu proponowane jest idea modeli punktowo-parametrycznych, w której występują zbiory parametrów i błędu modelu odpowiadające wszystkim wejściom. Definiowane są zbiory parametrów dopuszczalnych. Graniczne wartości dla parametrów oraz błędu modelu mogą przy takim podejściu być obliczane łącznie przy zawężeniu zbiorów dopuszczalnych i odpowiednim zaprojektowaniu eksperymentów identyfikacyjnych. Pozwala to na określenie modelu z stałymi granicami wartości parametrów, który może być użyty do celów krzepkiej predykcji i sterowania.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 16 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Archives of Control Sciences no. 16, pages 51 - 70,
ISSN: 1230-2384
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Duzinkiewicz K.: Bounding approach to parameter estimation without prior knowledge on modeling error and application to quality modeling in drinking water distribution systems// Archives of Control Sciences. -Vol. 16., iss. 1 (2006), s.51-70
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 82 times

Recommended for you

Meta Tags