CEN PG - projekty Phare oraz Leonardo da Vinci. W: [CD-ROM]. Sympozjum Na-rzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość. Gdynia, 27-28 listopada 2003. Gdynia: Akad. Mor.**2003, 10 s. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

CEN PG - projekty Phare oraz Leonardo da Vinci. W: [CD-ROM]. Sympozjum Na-rzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość. Gdynia, 27-28 listopada 2003. Gdynia: Akad. Mor.**2003, 10 s.

Abstract

W artykule przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagająceopracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odleg-łość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnie-niem dostępnych w chwili obecnej produktów. Na zakończenie przedstawiono kryteria jakie powinna spełniać nowoczesna placówka edukacyjna oferująca szkolenia na odległość.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
publikacje elektroniczne
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 43 times

Recommended for you

Meta Tags