CEN PG - projekty Phare oraz Leonardo da Vinci. W: [CD-ROM]. Sympozjum Na-rzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość. Gdynia, 27-28 listopada 2003. Gdynia: Akad. Mor.**2003, 10 s. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CEN PG - projekty Phare oraz Leonardo da Vinci. W: [CD-ROM]. Sympozjum Na-rzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość. Gdynia, 27-28 listopada 2003. Gdynia: Akad. Mor.**2003, 10 s.

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagająceopracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odleg-łość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnie-niem dostępnych w chwili obecnej produktów. Na zakończenie przedstawiono kryteria jakie powinna spełniać nowoczesna placówka edukacyjna oferująca szkolenia na odległość.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi