Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej

Abstract

Struktura kapitału i pracy zależy od relacji ich cen oraz efektywności wykorzystania poszczególnych zasobów. Omówione procesy zachodzą na poziomie przedsiębiorstwa i są analizowane w mikroekonomicznych teoriach zachowań producentów. Ich efekty kształtują ważne agregaty makroekonomiczne, takie jak PKB, zatrudnienie. Są one istotne z punktu widzenia gospodarki. Ponadto cena kapitału - stopa procentowa oraz cena pracy - płaca są w dużej części determinowane przez makroekonomiczną politykę gospodarczą (politykę monetarną, politykę fiskalną, regulacje rynku pracy itp.). Warto się zatem zastanowić, jakie relacje istniały pomiędzy tymi czynnikami w polskiej gospodarce. Czy względny stosunek pomiędzy ceną kapitału, którą odzwierciedla stopa procentowa, a ceną pracy - reprezentowaną przez płacę sprzyjały rozwojowi działalności pracochłonnej i tym samym zwiększały zatrudnienie? Czy też zwiększały kapitałochłonność powodując destrukcję miejsc pracy.Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu względnej ceny kapitału i pracy na procesy inwestycyjne i zatrudnienie w polskiej gospodarce w latach 1998-2008.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU pages 295 - 303,
ISSN: 1899-3192
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Szymczak A.: Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 168 (2011), s.295-303
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 95 times

Recommended for you

Meta Tags