Charakterystyka materiałowo-technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Charakterystyka materiałowo-technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia materiałowe i technologiczne dotyczące posadzek typu lastrico. Opisany został proces degradacji warstwy wierzchniej posadzki lastrico. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ specyfiki tego rodzaju posadzki na sposób oceny ich stanu technicznego.

Authors (3)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Izolacje pages 2 - 6,
ISSN: 1427-6682
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Świątek-Żołyńska S., Niedostatkiewicz M., Ryżyński W.: Carakterystyka materiałowo-technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico// Builder -,iss. 6/2021 (2021), s.2-6
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 39 times

Recommended for you

Meta Tags