Definition gleichartiger Dokumententypen zur Verbesserung der Erkennbarkeit und ihre XML-Beschreibung - Publication - MOST Wiedzy

Search

Definition gleichartiger Dokumententypen zur Verbesserung der Erkennbarkeit und ihre XML-Beschreibung

Abstract

Przedstawiono krokowe podejście do projektowania interaktywnych, elektronicznych dokumentów z ich analogowej postaci. Postać analogowa rozumiana jest jako typowa kartka papieru, natomiast jako interaktywny, elektroniczny dokument rozumiemy dokument zdefiniowany w formacie XML przystępnym do przetwarzania przez dowolną przeglądarkę internetową. Wprowadza się pojęcie - cyklu życia dokumentu cyfrowego - składającego się z faz zawierających kontrolowane jakościowo procesy i produkty. Została zaproponowana pełna struktura elektronicznego dokumentu XML opisującego dokument (stronę papierową) napisaną na maszynie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Konferenzband. EVA 2003 Berlin. Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Staatliche Muzeen zu Berlin, 12.-14. November 2003 strony 63 - 69
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Jarzemski J., Krawczyk H., Melzer M., Smolka M., Wiszniewski B.: Definition gleichartiger Dokumententypen zur Verbesserung der Erkennbarkeit und ihre XML-Beschreibung// Konferenzband. EVA 2003 Berlin. Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Staatliche Muzeen zu Berlin, 12.-14. November 2003/ Berlin: Gesell F”derung angew. Informatik, 2003, s.63-69
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags