Estimation of wear of electroplated tools used for surface grinding - Publication - MOST Wiedzy

Search

Estimation of wear of electroplated tools used for surface grinding

Abstract

W pracy dokonano ilościowej oceny zużycia narzędzi galwanicznych diamentowych i borazonowych. Wykorzystano analizę jasności obrazów narzędzi oraz badano liczność ziaren ściernych na czynnej powierzchni narzędzia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Developments in Mechanical Engineering. - Vol. 5 strony 165 - 172
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Deja M.: Estimation of wear of electroplated tools used for surface grinding// Developments in Mechanical Engineering. - Vol. 5/ ed. eds. J. T. Ciesliński, J. A. Szymczyk. Gdańsk: GUT, 2012, s.165-172
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags