Estimation of wear of electroplated tools used for surface grinding - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estimation of wear of electroplated tools used for surface grinding

Abstrakt

W pracy dokonano ilościowej oceny zużycia narzędzi galwanicznych diamentowych i borazonowych. Wykorzystano analizę jasności obrazów narzędzi oraz badano liczność ziaren ściernych na czynnej powierzchni narzędzia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in Mechanical Engineering. - Vol. 5 strony 165 - 172
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Deja M.: Estimation of wear of electroplated tools used for surface grinding// Developments in Mechanical Engineering. - Vol. 5/ ed. eds. J. T. Ciesliński, J. A. Szymczyk. Gdańsk: GUT, 2012, s.165-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi