Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji.

Abstract

W pracy omawiane są możliwości wykorzystania mechanizmów niszowania oraz rodzajnika genetycznego w ewolucyjnym poszukiwaniu rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia się metodologię konstruowania liniowych obserwatorów stanu jako układów detekcyjnych, zawierającą przykładowe zastosowania opisanego podejścia genetycznego w projektowaniu systemów diagnostyki układu napędowego jednostki pływającej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Białaszewski T., Kowalczuk Z.: Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji. // . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags