Groundwater quality regeneration in the discharge zone of the Gdansk aquifer system - Publication - MOST Wiedzy

Search

Groundwater quality regeneration in the discharge zone of the Gdansk aquifer system

Abstract

Eksploatacja wód podziemnych w rejonie Gdańska prowadzona jest głównie w strefie drenażu wód na nizinach nadmorskich. Wieloletni, intensywny pobór spowodował niekorzystne zmiany w ich jakości, są one głównie związane z zasoleniem wód podziemnych intruzjami wód morskich. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza pietra czwartorzędowego. Spadek wilekości eksploatacji, który obserwuje się od lat 90. prowadzi poprawy jakości wód podziemnych, a najwieksze zmiany obserwuje się w zmniejszaniu stężenia jonu chlorkowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Groundwater quality regeneration in the discharge zone of the Gdansk aquifer system// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags