Groundwater quality regeneration in the discharge zone of the Gdansk aquifer system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Groundwater quality regeneration in the discharge zone of the Gdansk aquifer system

Abstrakt

Eksploatacja wód podziemnych w rejonie Gdańska prowadzona jest głównie w strefie drenażu wód na nizinach nadmorskich. Wieloletni, intensywny pobór spowodował niekorzystne zmiany w ich jakości, są one głównie związane z zasoleniem wód podziemnych intruzjami wód morskich. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza pietra czwartorzędowego. Spadek wilekości eksploatacji, który obserwuje się od lat 90. prowadzi poprawy jakości wód podziemnych, a najwieksze zmiany obserwuje się w zmniejszaniu stężenia jonu chlorkowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Groundwater quality regeneration in the discharge zone of the Gdansk aquifer system// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi