Handel międzynarodowy - główne trendy i kierunki rozwoju - Publication - MOST Wiedzy

Search

Handel międzynarodowy - główne trendy i kierunki rozwoju

Abstract

Przeprowadzona analiza ma na celu ukazanie głównych kierunów zmian w światowym handlu. Opisano wzrost wymiany handlowej na skutek procesów integracyjnych oraz liberalizacji handlu w ramach WTO; zmiany w strukturze towarowej handlu, nowych graczy na światowej scenie hndlowej oraz wzrost znaczenia praktyk związanych z międzynarodowym outsoursingiem.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Otoczenie i bezpieczeństwo gospodarki morskiej strony 21 - 29
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Parteka A.: Handel międzynarodowy - główne trendy i kierunki rozwoju// Otoczenie i bezpieczeństwo gospodarki morskiej/ ed. ed. Marek Grzybowski Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku, 2009, s.21-29
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags