Influence of molecular organization of photo-active azo-phanes on thereactivity in monolayers at the air-water interface. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Influence of molecular organization of photo-active azo-phanes on thereactivity in monolayers at the air-water interface.

Abstract

Stwierdzono, że molekularna organizacja monowarstw na granicy powietrze-woda, otrzymanych z amfifilowego azofanu z nierozgałęzionym podstawnikiem n-dodecylowym różni się od tej uzyskanej dla analogu z objętościowym podstawnikiem ''tert''-oktylowym pod względem powierzchni zajmowanej przez cząsteczkę. Kompleksowanie jonów sodu z subfazy wodnej, jak wywnioskowano z pomiaru potencjału powierzchniowego, jest ułatwione w przypadku azofanu z podstawnikami n-dodecylowymi, ze względu na odpowiednie zbliżenie makrocykli umożliwiające utworzenie kompleksu jonu sodu z dwoma cząsteczkami azofanu. W przypadku dwuskładnikowej monowarstwy składającej się z podstawionego n-dodecylem azofanu i kwasu oktadekanowego (w stosunku molowym 2:1)kompleksowanie jest dodatkowo ułatwione z powodu kompensacji ładunku dodatniego kompleksowego kationu.Stałe trwałości kompleksów i udział hydrolifowej ''głowy'' azofanu w potencjale powierzchniowym zostały wyznaczone z izotermy Langmuira dopasowanej do zależności potencjału powierzchniowego od stężenia chlorku sodu w wodnej subfazie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Huesmann H., Fujiwara H., Luboch E., Biernat J., Mobius D.: Influence of molecular organization of photo-active azo-phanes on thereactivity in monolayers at the air-water interface.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags