Influence of molecular organization of photo-active azo-phanes on thereactivity in monolayers at the air-water interface. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of molecular organization of photo-active azo-phanes on thereactivity in monolayers at the air-water interface.

Abstrakt

Stwierdzono, że molekularna organizacja monowarstw na granicy powietrze-woda, otrzymanych z amfifilowego azofanu z nierozgałęzionym podstawnikiem n-dodecylowym różni się od tej uzyskanej dla analogu z objętościowym podstawnikiem ''tert''-oktylowym pod względem powierzchni zajmowanej przez cząsteczkę. Kompleksowanie jonów sodu z subfazy wodnej, jak wywnioskowano z pomiaru potencjału powierzchniowego, jest ułatwione w przypadku azofanu z podstawnikami n-dodecylowymi, ze względu na odpowiednie zbliżenie makrocykli umożliwiające utworzenie kompleksu jonu sodu z dwoma cząsteczkami azofanu. W przypadku dwuskładnikowej monowarstwy składającej się z podstawionego n-dodecylem azofanu i kwasu oktadekanowego (w stosunku molowym 2:1)kompleksowanie jest dodatkowo ułatwione z powodu kompensacji ładunku dodatniego kompleksowego kationu.Stałe trwałości kompleksów i udział hydrolifowej ''głowy'' azofanu w potencjale powierzchniowym zostały wyznaczone z izotermy Langmuira dopasowanej do zależności potencjału powierzchniowego od stężenia chlorku sodu w wodnej subfazie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Huesmann H., Fujiwara H., Luboch E., Biernat J., Mobius D.: Influence of molecular organization of photo-active azo-phanes on thereactivity in monolayers at the air-water interface.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi